PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Poskytujeme poradenstvo ako správne vyplniť žiadosti, individuálne konzultácie a pomoc pri vypĺňaní a predložení žiadostí. Jedná sa najmä o Jednotnú žiadosť (oddelené priame platby, viazané priame platby, doplnkové vnútroštátne platby na plochu, AEKO, Ekologické poľnohospodárstvo, ANC, Natura 2000), žiadosť na doplnkové vnútroštátne platby na dobytčie jednotky, žiadosť na AEKO (zvieratá), žiadosť na Dobré životné podmienky zvierat. Základné služby sú vhodné pre prípravu a predloženie žiadostí.

Najvyhľadávanejšia služba

Obhajoba práv žiadateľa o platby a preukázanie tohto nároku pri KNM v prípade sporného práva na užívanie pôdy.

Po predložení žiadostí sa tieto posudzujú na PPA v zmysle splnenia formálnych náležitostí žiadostí a krížovými kontrolami s inými žiadosťami. Na základe vplyvov tretích osôb napr. konkurentov, alebo špekulácií v rámci žiadostí, prichádza pomerne často k úmyselne aj neúmyselne vyvolaným nedostatkom v žiadostiach. Pre tieto prípady poskytujeme Doplnkové služby, najmä za účelom vyplatenia nárokovateľných platieb včas a v maximálnej možnej výške.©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.