PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Poskytujeme poradenstvo ku kontrolám typu KNM (kontrola na mieste), KK (krížová kontrola), KP (krížové plnenie) a DPZ (diaľkový prieskum zeme). Individuálne poradenstvo a konzultácie získate objednaním Doplnkovej služby – Monitoring žiadostí. Jedná sa najmä o Jednotnú žiadosť, Doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky a žiadosti na neprojektové opatrenia PRV 2014-2020.

Okrem uvedeného získate aj prehľad v štruktúre sankčného systému priamych podpôr v aktuálnom období.

Individuálne informácie a poradenstvo ku kontrole typu Vládny audit získate spoluprácou v časti Projekty.©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.