PROJECTS | INSURANCE | FINANCE | REAL ESTATE | CONSULTING


+421 902 690 690
info@agroporadca.sk

Client zone

Aktuálne platné právne predpisy prehľadne členené podľa jednotlivých oblastí podpôr (priame platby, PRV 2014-2020, prechodné vnútroštátne platby) a tematických oblastí (pôda, verejné obstarávanie). Ďalšími kategóriami sú predpisy EÚ a SR horizontálneho charakteru nezaradené inde a pripravované právne predpisy začínajúc štádiom medzirezortného pripomienkového konania.

K vybraným právnym predpisom sú priebežne aktualizované výklady a recenzie.

PRV 2014 – 2020
Priame platby
Prechodné vnútroštátne platby
Pôda a pozemkové právo
Verejné obstarávanie
Ostatná legislatíva EÚ
Ostatná legislatíva SR
Pripravované predpisy©2016 APROCON BUSINESS GROUP, website created by: jakub D.